22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

۱۰ قانون طلایی پرسونال برندینگ

برندسازی شخصی فرآیندی به طول زندگی فرد است که به مرور شکوفا خواهد شد.


رعایت این 10 قانون طلایی به ما در ایجاد و حفظ یک پرسونال برند جذاب، منحصر به فرد و ماندگار کمک شایانی خواهد کرد:
1-    در تولید محتوا متمرکز باشید. از رویکرد "همه چیز برای همه " پرهیز کنید.
2-    اصیل و واقعی باشید. بر اعتقادات، شخصیت، مهارت و تخصص خود تکیه کنید و از تقلید کردن بپرهیزید.
3-    داستان سرایی کنید. داستانی بسازید که مخاطب هدف شما بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
4-    ثابت قدم باشید. در یک حوزه خاص به طور عمیق به کسب دانش و تخصص بپردازید.
5-    پذیرای شکست باشید. تلاش های ناموفق، اشتباهات مکرر و شکست ها لازمه موفقیت و کامیابی برند شخصی شما هستند.
6-    در محیط و اطرافیان خود تاثیر مثبت ایجاد کنید.
7-    پیرو یک الگوی موفق باشید.
8-    برند خود را زندگی کنید. پرسونال برند خود را با سبک زندگی تان پیوند بزنید.
9-    بگذارید دیگران داستان شما را روایت کنند.
10-    از خود میراث برجای بگذارید؛ چیزی که با آن شناخته شده و به یادآورده شوید.

مرجع خبر:http://www.gostareshgroup.ir