22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری

پنجمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی و صنعت گردشگری در تاریخ 6 شهریور ماه سال ۹۴، در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد .شرکت کاسپید و هلدینگ آذرک بعنوان مجریان این کنفرانس، پذیرای اساتید برتر بازاریابی اینترنتی جهان بودند.