22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

دریافت تندیس نشان کیفیت و بهره وری

دریافت تندیس نشان کیفیت و بهره وری از دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری در تاریخ آبان ۱۳۹۴  توسط شرکت گروه گسترش. 
این تندیس نتیجه فعالیت و تلاش گروه گسترش در سالهای اخیر میباشد که در نتیجه خدمات بینظیر و عالی به مشتریان شرکت در زمینه تبلیغات و تحقیقات بازار ارائه شده است.
این شرکت امید دارد با همین انرژی و تخصص بتواند با قدرت به فعالیت خود ادامه بدهد.