22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

اروند کمپین تبلیغات 60 سالگی خود را به گسترش واگذار کرد

پس از بیست سال حضور فعال در صنعت مبلمان اداری و همکاری با برندهای برتر این صنعت همچون نیلپر، رادسیستم، لیو، جلیس، ساجیران، گروه صنعتی اروند، اولین تولیدکننده صندلی اداری در ایران کمپین بزرگ شصتمین سال تاسیس خود را به گروه گسترش واگذار نمود. 
حاج صادق اصلان بیگی، اولین مرد صنعت مبلمان اداری در کشور می باشد که در سال 1338 گروه صنعتی اروند را تاسیس نموده است و کماکان در گروه برترین برندهای این صنعت بشمار می رود.