22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

مانیتورینگ رسانه ای

با توجه به نیاز داشتن اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت محصول/خدمات در بازار، و نیز فرآیند وسیع و پیچیده مانتورینگ در کشور و در نهایت اثر بخشی سیستم های بازاریابی وتبلیغات، گروه گسترش 
بزرگترین سایت مانیتورینگ کشور را در اختیار دارد:
   - مانیتورینگ ویژه ارائه ‌دهندگان خدمات مالی شامل بانک و بیمه
   - مانیتورینگ رسانه‌ای، صداوسیما، بیلبورد، مطبوعات، مترو، اتوبوس
   - مانیتورینگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنف سوپر مارکت‌ها
   - مانیتورینگ داروخانه ها و مراکز درمانی کشور 
   - مانیتورینگ صنعت ساختمان
   - مانیتورینگ صنعت خودرو