22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

دوره های آموزشی

گروه گسترش با تعامل مستقیم با موسسات مختلف آموزش عالی و نیز مدرسه های کسب و کار، امکان برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت وبلند مدت MBA  و DBA را با ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات فن آوری و نیز سایر مراجع دولتی دارا می باشد.
دوره های کوتاه مدت گروه گسترش بصورت ویژه برای پرسنل بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش (CRM) در سرفصل های متنوع، اختصاصی ویژه شرکت ها و سازمان ها طراحی و اجرا می گردد.

1-    دوره های تخصصی ویژه بانک ها و بیمه و موسسات مالی و اعتباری و صنعت بورس
2-    دوره های اختصاص شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کالاهای تند مصرف (FMCG)
3-    دوره های تخصصی ویژه صنعت ساختمان با تاکید بر آورده های داخلی و خارجی
4-    دوره های تخصصی ویژه مدیران فروش و بازاریابی صنایع خودروسازی
5-    دوره های تخصصی ویژه صنایع دارویی
6-    دوره های تخصصی ویژه پرسنل لوازم خانگی ، الکترونیک
7-    دوره های تخصصی ویژه پرسنل صنایع مبلمان اداری


عناوین دوره های گروه گسترش بشرح ذیل می باشند:

-    دوره اصول و فنون مذاکره 24ساعت
-    زبان بدن 24 ساعت
-    دوره مهندسی فروش و فروش های حضوری 32ساعت
-    دوره تخصصی بازاریابی و تدوین استراتژی برند 32ساعت
-     دوره تخصصی روابط عمومی و تبلیغات ، طراحی وتهیه کمپین های تبلیغاتی 72ساعت