22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی 360 درجه :

طراحی کمپین تبلیغاتی شامل بررسی وضعیت بازاریابی و ساختار فروش و برنامه ریزی جهت چیدمان مجموعه عملیات تبلیغاتی برنامه ریزی شده برای معرفی کسب و کار هدف می باشد. کمپین های تبلیغاتی بصورت ماهانه ، فصلی ، سالیانه و یا مقطعی توسط مدیران تبلیغات ، شرکت ها ، کانون ها و آژانسهای تبلیغاتی برنامه ریزی، تهیه و تدوین و اجرا می‌گردد.

در اجرای یک کمپین تبلیغاتی کلیه پیامها با یک مسیر خاص شروع می‌شوند و با ابزاری متفاوت که روایت همان مطلب هستند و تا انتهای کمپین تنها بر روی همان شعار اولیه تاکید دارند و یا مسیری را با برنامه طی می نمایند.

طراحی یک کمپین موفق تبلیغاتی در قالب ( هدف ، مخاطب ، رسانه ، پیام و ارزیابی ) ایجاد و معرفی می گردد .

یک کمپین ۳۶۰درجه، برنامه‌ای است که از منظر محتوای پیام، حامل همه جنبه‌های برند یعنی استراتژیک‌ (Strategic)، مفهومی‌(Conceptual)، تصویری‌(Visual) و کلامی(Verbal) باشد. در عین حال و از منظر ابزاری نیز، هم ابزارهای بالای خطی(ATL) و هم زیرخطی(BTL) را پوشش دهد. یک کمپین جامع، باید همه زمان‌های حال، آینده و گذشته برند را در نظر بگیرد.

‌اگر کمپین ویژگی ۳۶۰درجه بودن را نداشته باشد، ممکن است از یک جهت مورد تهاجم یک کمپین دیگر (برند رقیب) قرار بگیرد. از طرفی تنها بخشی از یک مسأله اصلی برند را حل می‌کند. مثلاً یک کمپین رسانه‌ای در واقع بخشی جزیی از این کمپین ۳۶۰درجه است که مربوط به نوع، زمان، هزینه و نحوه تخصیص بودجه به ابزارها و رسانه‌ها در قالب ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (IMBC)است. 

کمپین تبلیغاتی چگونگی فعالیت های زیر را نشان می دهد:

تجزیه و تحلیل موقعیت کلی

تهیه یک تصویر سریع از سازمان

مرور و شناسایی محصولات

تجزیه و تحلیل مشتریان

برنامه فعلی پیشبرد یا توسعه فروش

تجزیه و تحلیل swot

هدف های بازاریابی

بازار هدف

اهداف و استراتژی های تبلیغات

جایگاه سازی

استراتژی پیام

برنامه ریزی رسانه

تهیه الگوی مراحل اجرایی کمپین

تعیین بودجه تبلیغاتی

جدول زمانبندی مراحل اجرایی

 

گروه گسترش
با سال ها تجربه در زمینه تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی (برند های مطرح ایرانی وخارجی)، توانسته است سهم بزرگی از بازار تبلیغات را، در این زمینه از آن خود نماید.