22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

طراحی کمپین

طراحی کمپین
کمپین در اصل به معنای یک عملیات اقتصادی یا سیاسی در یک بازه زمانی محدود، برای یک  گروه هدف از پیش تعیین شده، با هدف و نتیجه از پیش برنامه ریزی شده است.
 طراحی کمپین تیلیغاتی و بازاریابی یکی دیگر از خدمات شرکت گروه گسترش میباشد، این شرکت با تجربه مکفی و نیروهای متخصص در این زمینه نیز جوابگوی مشتریان عزیز خواهد بود.