دوره های آموزشی

گروه گسترش با تعامل مستقیم با موسسات مختلف آموزش عالی و نیز مدرسه کسب و کار ماهان امکان برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت وبلند مدت MBA  و DBA را دارا می باشد.
دوره های کوتاه مدت گروه گسترش بصورت ویژه برای پرسنل بازاریابی و فروش در سرفصل های متنوع،  عمومی و اختصاصی طراحی و اجرا می گردد.
  - دوره تخصصی بازاریابی و تدوین استراتژی برند
  - دوره عمومی 32 ساعته اصول و فنون مذاکره در فرایند بازاریابی و فروش
  - دوره پیشرفته 48 ساعته اصول و فنون مذاکره در فرایند بازاریابی و فروش
  - دوره تخصصی روابط عمومی و تبلیغات ، طراحی وتهیه کمپین های تبلیغاتی