22202220- 021

متعهد  بپیشبرد  شما

خدمات رسانه

رسانه یا media در لغت به معنای رساندن پیام است و به آن دسته از وسایلی گفته می شود که وظیفه انتقال پیام را عهده دار بوده و بستر و مجرای طبیعی تهیه و توزیع اطلاعات و آگاهی در جامعه را فراهم می آورند. با توسعه و گسترش فن آوری و ایجاد جامعه بزرگ اطلاعاتی، نقش رسانه ها پر رنگ تر و سنگین تر گردیده است. آنچه مصداق این تعریف است وسایلی مانند روزنامه و مجلات ، رادیو و تلویزیون، تبلیغات محیطی (بیلبورد)، رسانه مجازی و دیجیتال و ... می باشد.